Početna stranica

Gdje i kada?

Naočale i organizirana putovanja

Mehanika pomrčine

Vremenska prognoza

Uputa za promatranje

O±tećenja očiju

Filteri

Potpuna pomrčina

Prikaz pomrčine

Pojave na nebu

Karta svijeta

Karta Europe

Karta Mađarske

Karta Njemačke

Lista pomrčina 1999.-2009.

Linkovi                    

Germany

Eclipse image courtesy of Fred Espenak, NASA/Goddard Space Flight Center

E-mail: mmladin@jagor.srce.hr    Telefon: 052/449-212